Interactive tree of Otto Charles Olsen

Ardis Wauneta Olsen 19162009
Edward Stuckey 1987
Edward Wilson Austin 19031987
Private
Otto Charles Olsen 18871979
Alice Ursula NICHOLAS 18891977
Lydia S. Wetterburg 18861927
Benjamin Lewis NICHOLAS 18561939
Margaret BEYNON 18571930
Thomas NICHOLAS 18201894
Martha LEWIS 18231900
John NICHOLAS 17951828
Theodosia JOHN 17981881
David LEWIS
John BEYNON 18221890
Ann Williams? 18201867
Mary Williams 18261895
John BEYNON
Daniel Williams